دوره آموزشی ارزیابی پروژه‌های اقتصادی با Comfar III

مدرک خود را با لذت یادگیری واقعی دریافت کنید


معرفی کلی دوره: 


تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش یک پروژه، همواره با سوالات زیادی در خصوص ویژگی‌های پروژه و نتایج اجرای آن همراه بوده است. نرم افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری است که توسط آن می توان شاخص های اقتصادی پروژه‌ها را محاسبه و با قابلیت‌هایی مانند تحلیل حساسیت، تاثیر تغییرات هر یک از پارامترها را بر فرآیند مالی طرح، بررسی کرد و در نهایت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک طرح تصمیم گیری نمود.

 

پیش‌نیاز: 


ندارد


این دوره مناسب چه کسانی است؟


•    مدير عامل سازمان،  مديران پروژهها و برنامهها 
•    کارشناسان شاغل در پروژه 
•    مديران و کارشناسان ارشد برنامهريزي وکنترل پروژه 


اهداف اصلی این دوره چیست؟


•    آشنایی با شیوههای شاخصهای اقتصادی پروژه
•    آشنایی با شیوه تحلیل حساسیت اقتصادی پروژه 
•    آشنایی با شیوه های بررسی تأثیر تغییرات پارامترها در فرآیند مالی


پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟


توانایی تعریف مشخصههای پروژه
توانایی چیدمان فرآیندهای مدیریت پروژه
توانایی شناخت ساختارهای سازمانی اجرای پروژه


فرصت‌های شغلی پس از گذراندن دوره:


پذیرفتن مسئولیت مدیریت و برنامهریزی پروژه های مختلف در صنایع،عمرانی،معماری،نفت و ...
 

در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟

ویژگی های دوره‌ های حضوری ما در جهاد
سیستم آموزشی تمام مکانیزه

داشبورد دانش‌پذیر و مدرس برای دسترسی به رکورد کلاسها و مدیریت اطلاعات آموزشی دانش‌پذیران

برگزاری توامان حضوری و آنلاین

برگزاری دوره ها بصورت هیبرید با امکان شرکت در دوره ها بصورت آنلاین یا حضوری بنا به میل دانش‌پذیر

هیات علمی توانمند جهاد دانشگاهی

همکاری با برترین اساتید کشور بمنظور برگزاری موثر کلاسها

دوره های پروژه محور

اجرای دوره ها بصورت پروژه محور با تبیین نمونه های کاربردی در محیط کار