دوره آموزشی PMBOK 7

مدرک خود را با لذت یادگیری واقعی دریافت کنید


معرفی کلی دوره: 


براي مديريت موفق هر پروژه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي آن، سازمان‌ نياز به مديران و كارشناسان با شايستگي‌هايي همچون توان بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت پيمانكاران و كارفرما، همکاري، قدرت گزارش‌گيري و گزارش‌دهي دارد. از اين‌رو و براي درک بهتر مفاهيم، ابزار و روش‌های مربوط به مديريت پروژه‌ها، انستيتو مديريت ‌پروژه آمريکا، PMI، به ‌خوبي مديريت‌ پروژه را در ده بخش جداگانه، تحليل و معرفي‌کرده ‌است.
اين ده بخش بر اساس استانداردProject Management Body Of Knowledge  که به ‌اختصار با نامPMBOK  شناخته ‌مي‌شود، مي‌باشد.


پیش‌نیاز: 


ندارد


این دوره مناسب چه کسانی است؟


مدير عامل سازمان،  مديران پروژهها و برنامهها ،کارشناسان شاغل در پروژه ، مديران و کارشناسان ارشد برنامه ريزي وکنترل پروژه 

 

اهداف  اصلی این دوره چیست؟


آشنایی با استاندارد PMBOK7 و تسلط بر بخش های دهگانه استاندارد 
آشنایی با شیوه کاربست حوزههای دهگانه در برنامهریزی پروژهها


پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟


توانایی شناخت ساختارPMO
توانایی مدیریت و برنامه ریزی محدوده،زمان،هزینه،کیفیت،ارتباطات،منابع انسانی، ریسک،تدارکات و ...پروژه

 

فرصت‌های شغلی پس از گذراندن دوره:


پذیرفتن مسئولیت مدیریت و برنامه ریزی پروژه های مختلف در صنایع،عمرانی،معماری،نفت و ...
 

در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟

ویژگی های دوره‌ های حضوری ما در جهاد
سیستم آموزشی تمام مکانیزه

داشبورد دانش‌پذیر و مدرس برای دسترسی به رکورد کلاسها و مدیریت اطلاعات آموزشی دانش‌پذیران

برگزاری توامان حضوری و آنلاین

برگزاری دوره ها بصورت هیبرید با امکان شرکت در دوره ها بصورت آنلاین یا حضوری بنا به میل دانش‌پذیر

هیات علمی توانمند جهاد دانشگاهی

همکاری با برترین اساتید کشور بمنظور برگزاری موثر کلاسها

دوره های پروژه محور

اجرای دوره ها بصورت پروژه محور با تبیین نمونه های کاربردی در محیط کار