دوره آموزشی داشبورد مدیریت در اکسل

مدرک خود را با لذت یادگیری واقعی دریافت کنید


اگر یک مدیر یا کارشناس هستید که می خواهید از امروز دنیای متفاوتی را در ایام اشتغالتان تجربه کنید مطلب زیر را دنبال کنید. 
در سازمان یا محیطی که در آن شاغل هستید، بسته به نوع شغل و سمت،معمولاً روزانه با انبوهی از داده های گوناگون روبه رو هستیدکه برای رسیدگی و حصول نتیجه نیازمند ایجاد یک فرآیند منظم است، تا به خروجی مطلوب منتهی شود و سرمایه های مالی،انسانی و ... را از اتلاف برحذر دارد.در این شرایط اکسل می تواند همراه خوبی برای شما باشد . 
داشبورد مدیریت در اکسل،  با کمک نرم افزار اکسل به عنوان یکی از مهم ترین نرم افزارهای اداری و محاسباتی، می تواند با استفاده از عناصر گرافیکی، اطلاعات را از منابع گوناگون دریافت و در قالب چندین هدف تعیین شده سازمانی دسته بندی و به صورت یکپارچه به نمایش بگذارد.
داشبورد به جرأت می تواند گزارش هایی را که برای جمع آوری آن به روزها و ساعت ها فعالیت یک تیم نیاز است،در کوتاه ترین زمان تنظیم و اطلاعات مفید عرضه کند. از داشبورد در بخش های مختلف یک سازمان اعم از مالی، منابع انسانی، فروش، عملیات، مدیریت پروژه، CRM و ...استفاده کرد. با فراگیری این دوره می توانید به خوبی کنترل فرآیندهای سازمانی و یا واحد خود را بماند یک داشبورد خودرو با در جریان قرار گرفتن جزئیات در یک تصویر در دست داشته باشید و شاهد افزایش  بهره وری سازمان خود باشید . 

پیش‌نیاز: Excel مقدماتی
این دوره مناسب چه کسانی است؟ 
 مدیران ارشد،میانی، سرپرستان،کارشناسان ارشد و کارشناسان مسئول بخش های مختلف  سازمان ها 

اهداف  اصلی این دوره چیست؟  
-ایجاد سبک جدیدی از مجموعه ا فرآیندهای مدیریتی مانند سبک های گوناگون گزارش گیری
-ایجاد بینشی جدید دربرنامه ریزی و مدیریت در ابعاد سازمانی و فردی از طریق هم افزایی و دانش افزایی 
پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟ 
توانایی تولید و مدیریت مبتنی بر استفاده از مزایا ی داشبورد در سطح پروژه های کوچک و بزرگ سازمان و پیاده سازی و الگو دهی به سایر بخش های مدیریتی ارشد، میانی و سرپرستی .
فرصت‌های شغلی پس از گذراندن دوره:  
کسب مهارت بهره مندی از مزیت داشبوردمی تواند به انجام وظایف محوله مدیران و کارشناسان بهبود ببخشد از این منظر می توان گفت کلیه واحدهای منابع انسانی، مالی ،مدیران پروژه ها و ... از جمله فرصت های شغلی است که افراد دارای دانش داشبورد می توانند با بهره وری مطلوب ارائه خدمات داشته باشند . 
 

در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟

ویژگی های دوره‌ های حضوری ما در جهاد
سیستم آموزشی تمام مکانیزه

داشبورد دانش‌پذیر و مدرس برای دسترسی به رکورد کلاسها و مدیریت اطلاعات آموزشی دانش‌پذیران

برگزاری توامان حضوری و آنلاین

برگزاری دوره ها بصورت هیبرید با امکان شرکت در دوره ها بصورت آنلاین یا حضوری بنا به میل دانش‌پذیر

هیات علمی توانمند جهاد دانشگاهی

همکاری با برترین اساتید کشور بمنظور برگزاری موثر کلاسها

دوره های پروژه محور

اجرای دوره ها بصورت پروژه محور با تبیین نمونه های کاربردی در محیط کار